Loading. Please wait...

第一天做中學雞

今日終於由小學雞升級做中學雞了 ,

話說琴日先至有人發現未做曬功課, 仲要去咗朋友屋企玩, 找到爹爹豬和媽媽豬超級嬲, 做功課做到十二點半先有得瞓。

今朝一早起身, 有人超級緊張,係咁 e e 哦哦。 好驚識唔到朋友, 又驚老師會鬧點解唔返學 ( 因為搞錯日子以為今日先要返), 全程車都勁緊張。

去到學校門口, 見到其他人件衫唔同色, 又緊張一次。 我有問過豆, 使唔使送佢入學校門口, 佢決定自己好勇敢踏出第一步,成功走入校園。

跟住豆豆返到嚟就話好開心, 因為好多遊戲玩好好玩。

第一日玩高空掉雞蛋,同起高塔。

第二日玩第五人格捉衣因,五位老師做捉既數學遊戲。

第三日玩野外定向同睇書。

遇到一啲好似小學同學嘅朋友, 又遇到一啲因為你冇玩食雞所以唔同你做朋友嘅人, 或者仲有一啲覺得你好幼稚冇曬童真嘅小朋友。。。

就係呢個心驚膽跳, 跌跌撞撞嘅過程進入了中學。

由背景完全唔同嘅人走埋一齊,慢慢接受學校同文化嘅同化,長大以後,還可以保持自我嗎?

Categories

Tags

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url
Related Posts